Drogerie Laboo

LoginGazetka Promocyjna

Nasze sklepy

Strefa urody

Drogerie Laboo chcą konsolidować rynek

Email

Wiadomości handlowe

Sieć drogerii Laboo Strefa Urody zaprasza właścicieli sklepów do wspólnego projektu opartego na formule spółki
komandytowo-akcyjnej. To jeszcze jeden z pomysłów na
konsolidację rynku. Główny cel – podniesienie rentowności
tradycyjnych drogerii i wypracowanie silnej, ogólnopolskiej marki, w oparciu o wspólną strategię rozwoju.


Komplementariuszem w spółce będzie Laboo, a pierwszym akcjonariuszem Futuria Nostra oraz każdy przedsiębiorca, który prowadzi lub ma zamiar prowadzić sklep i sprzedaje kosmetyki oraz wykupi akcje w spółce. Kapitał spółki Laboo został określony na 100 000 zł i podzielony na 200 000 akcji o wartości nominalnej po 50 gr każda. Wysokość obrotów sklepu za poprzedni rok stanowić ma wyznacznik liczby akcji, które udziałowiec będzie mógł nabyć. Akcje będą przyznawane na sklep – to wygodne rozwiązanie, gdy udziałowiec prowadzący kilka placówek chce jedną z nich zamknąć. W takiej sytuacji będzie mógł odsprzedać walory innemu uczestnikowi spółki. Przez pierwsze pół roku od rozpoczęcia jej działalności odzyska tylko równowartość zainwestowanych pieniędzy. W kolejnych latach wartość akcji może wzrosnąć, jeśli z udziałem wszystkich akcjonariuszy spółka będzie się rozwijać. Jej przychody będą pochodzić z akcji handlowych organizowanych z producentami.
Właściciele sklepów, wchodząc do spółki, inwestują więc w akcje, ale nie ponoszą żadnych opłat licencyjnych czy na fundusz promocyjny, które są spotykane w innego rodzaju modelach współpracy (np. w sieci franczyzowej albo grupie zakupowej). Są zobowiązani do dostosowania swoich placówek do standardów wyposażenia sieci, ale będzie to proces stopniowy. Podobnie jak wdrożenie systemu informatycznego. – Prowadzimy indywidualne rozmowy na ten temat z właścicielami drogerii. Na pewno nie będą musieli natychmiast zmieniać całego wystroju sklepu, wiemy, że niektórzy sporo zainwestowali w wyposażenie oraz w zinformatyzowanie swoich firm. Dopasujemy rozwiązania do ich obecnych możliwości. Z czasem, zgodnie z wypracowanym wspólnie harmonogramem, wszystkie standardy zostaną ujednolicone – zapewnia Paweł Woch, dyrektor handlowy sieci Laboo Strefa Urody.

Katarzyna Bochner

Wiadomości Handlowe, Nr 10 (99) Październik 2010

Źródło: http://wiadomoscihandlowe.pl/content/view/22784/9/

Naszą gazetkę 
znajdziecie również 
w aplikacji Moja Gazetka : )

POBIERZ