Drogerie Laboo

LoginGazetka Promocyjna

Nasze sklepy

Strefa urody

Józef Jadach, Prezes Zarządu Laboo Sp. z o.o. S.K.A.

Email
Jacek Ratajczak: Drogerie Laboo to największa sieć niezależnych sklepów drogeryjnych w Polsce. W dobie dominacji sieci typu Rossmann, czy powszechnych rozwiązań franczyzowych wasza koncepcja działania w oparciu o formułę spółki komandytowo-akcyjnej jest nietypowa. Jakie czynniki zadecydowały, że ten projekt konsolidacji rynku zakończył się jednak sukcesem?

Józef Jadach: Czynniki, które zadecydowały o sukcesie Laboo, to przede wszystkim nadal istniejący potencjał tzw. rynku tradycyjnego, zaangażowanie właścicieli sklepów, organizatorów i inwestorów oraz wsparcie producentów. Pozycję lidera wśród inicjatyw konsolidacyjnych uzyskaliśmy dzięki perspektywicznej strategii rozwoju, permanentnej obserwacji zmian rynkowych oraz bieżącej analizie wniosków. Formuła spółki komandytowo-akcyjnej to idea integracji w oparciu o współwłasność i współtworzenie. Formuła ta zapewnia właścicielom sklepu poczucie bezpieczeństwa i rozwoju, daje pewność, że ich zdanie jest dla nas ważne. Dbamy o komunikację wewnętrzną sieci – cały czas rozwijamy platformę informacyjną wewnątrz organizacji, komunikujemy się z właścicielami sklepów m.in. poprzez dostępną po zalogowaniu „Strefę Akcjonariusza”, newsletter i sms-y. Istotnym czynnikiem sukcesu jest również grupa managerów zaangażowanych i wierzących w sukces Laboo.

Sieć waszych sklepów to typowe sklepy drogeryjne o szerokim asortymencie kosmetyczno-chemicznym. Na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć uczestnicy sieci?

Nasze wsparcie to przede wszystkim budowa rozpoznawalnej ogólnopolskiej marki. Osiągamy to dzięki spójnej identyfikacji wizualnej oraz promocji brandu Laboo poprzez działania marketingowe. Właściciele sklepów działających pod szyldem Laboo otrzymują m.in. cykliczne gazetki promocyjne dla konsumentów, plakaty produktowe, koncept wizualizacji, biorą udział w ogólnopolskich kampaniach reklamowych oraz kampaniach okolicznościowych. Kolejne istotne korzyści to atrakcyjne warunki handlowe, stabilne źródło dostaw oraz dostęp do know how. Wszystko to umożliwia właścicielom sklepów obniżenie bieżących kosztów prowadzenia działalności oraz zapewnia wzrost efektywności biznesowej placówek handlowych.

Oprócz wyżej wspomnianego klasycznego modelu drogerii proponujecie formaty Laboo Partner i Laboo Strefa, które w szerszym lub węższym zakresie oferują również inny asortyment z branży FMCG. Czy te opcje wynikają z uwarunkowań polskiego handlu detalicznego i jakim cieszą się zainteresowaniem wśród właścicieli sklepów? Ile placówek aktualnie działa w tych formatach? Czy taki wariant nie burzy jednak obrazu sieci typowo drogeryjnej?

Wspomniane formaty są naszą odpowiedzią na uwarunkowania polskiego rynku, który charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. W naszej propozycji konsolidacji uwzględniliśmy różne profile sklepów oraz potrzeby i przyzwyczajenia konsumentów. Pozwoliło to nam na osiągnięcie skokowego przyrostu uczestników i realizację potrzeb konsumentów w miastach, miasteczkach i wioskach. W chwili obecnej format Drogerie Laboo to ok. 130 sklepów, Drogerie Laboo Partner – 520, Drogerie Laboo Strefa – 20. Co warte odnotowania, część naszych drogerii ewoluuje od formatu stricte drogeryjnego do formatu marketowego, charakteryzującego się bardziej zróżnicowanym asortymentem.

Dystrybutorem sieci Laboo jest Integra Nova. Czy to rozwiązanie daje waszym sklepom gwarancję pełnego pokrycia w dostępną na rynku ofertę asortymentową oraz stałą obecność produktów na sklepowych półkach?

Integra Nova powstała w 2012 r. jako nowa formuła strategicznie bezpiecznego dostawcy produktów i know how dla sieci Laboo i Kosmeteria. Jest to nowy dostawca na rynku, który nadal poddaje wnikliwej analizie swoją pozycję u producentów i odbiorców. Pełna dostępność produktów na półkach jest zagadnieniem bardziej złożonym, na które wpływać będzie przygotowywany przez nas projekt zarządzania kategorią poprzez efektywną listę asortymentową oraz stany magazynowe w sklepach.

W jaki sposób funkcjonuje system zamawiania asortymentu i dostaw do poszczególnych placówek handlowych sieci?

Zamówienia trafiają do Integry poprzez 4 kanały: przedstawicieli handlowych Integra Nova, przedstawicieli Producentów, Contact Center oraz internetową platformę zamówień. Podjęliśmy decyzję o kolejnych inwestycjach w Contact Center i internetową platformę, by jeszcze efektywniej docierać do klienta. Zbliży nas to do modelu sklepów tzw. rynku nowoczesnego. Pozwoli także generować środki na inwestycje w rozwój. Zamawiane produkty dostarczane są w systemie 48-godzinnym poprzez outsourcing logistyczny Navo.

W sklepach drogeryjnych bardzo ważna jest jakość obsługi połączona z fachową wiedzą personelu o sprzedawanym asortymencie. W jaki sposób staracie się wypracować odpowiednio wysokie standardy w tym zakresie?

Mocną stroną rynku tradycyjnego jest personalne zaangażowanie pracowników w obsługę klienta. Wsparcie producentów w zakresie szkoleń i budowy wiedzy produktowej sprawia, że zasoby ludzkie są realną przewagą sklepów Laboo. Wiedzę przekazywaną przez producentów uzupełniamy głównie poprzez szkolenia o charakterze wirtualnym – wykorzystanie nowych technologii pozwoliło na przekazanie wiedzy większej liczbie pracowników. Pamiętamy jednak, że jest to obszar jeszcze dużych rezerw i możliwości. Pracujemy nad tym, by maksymalnie wykorzystywać tę przewagę rynku tradycyjnego.

Bardzo mocno stawiacie na różnorodne działania promocyjne oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji z klientem. Czy przynosi to wymierne efekty w postaci wzrostu obrotów?

To prawda – są to działania, na których koncentrujemy się, by niwelować nasz dystans do tzw. rynku nowoczesnego. W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy kilka ogólnopolskich kampanii. Były to m.in. reklamy produktowe w cieszących się największym nakładem tytułach prasowych (Super Ekspress i Fakt). Byliśmy także sponsorem koncertu sylwestrowego w Polsacie, w okresie świąteczno-noworocznym emitowaliśmy spoty reklamowe na kanale tej stacji oraz w TV internetowej Ipla. Sukcesywnie poszukujemy nowych kanałów promocji dla naszej sieci – w najbliższych planach znajdują się m.in. kampanie billboardowe. Dużą wagę przywiązujemy do działań internetowych, zwłaszcza z zakresu mediów społecznościowych. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania systemu kuponowego, który będzie efektywnym narzędziem podniesienia sprzedaży dla właścicieli sklepów oraz atrakcyjną ofertą dla konsumentów. Powyższe działania mają istotny wpływ na zwiększenie wartości koszyka zakupowego oraz wzrost liczby klientów odwiedzających sklepy Laboo.

 


Źródło: http://www.poradnikhandlowca.com.pl/wywiady/jozef-jadach-prezes-zarzadu-laboo-sp-z-oo-ska

Naszą gazetkę 
znajdziecie również 
w aplikacji Moja Gazetka : )

POBIERZ